Lid worden

Wij nemen aan dat u inwoner bent van een gemeente die behoort tot Haaglanden en dat u zich goed heeft georiënteerd of – en waar – u een tuin(-huisje) wilt en van welke vereniging u lid wilt worden. Als dat onze tuinvereniging is, moet u zich eerst inschrijven als kandidaat-lid bij de Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen.

In Haaglanden zijn er 17 tuincomplexen die aangesloten zijn bij de Haagse Bond waaronder ook onze tuinvereniging. De Haagse Bond houdt voor de 17 tuincomplexen een Centrale Wachtlijst bij. Op het inschrijfformulier kunt u uw voorkeur uitspreken voor maximaal één tuincomplex, dat kan dus in uw geval ATV Madestein zijn.

Inschrijving als kandidaat-lid vindt plaats na ontvangst van een door u volledig ingevuld inschrijfformulier en de ontvangst van de jaarlijks verschuldigde bijdrage. De Haagse Bond plaatst u op de Centrale Wachtlijst en u ontvangt een nummer van inschrijving dat uw plaats op de wachtlijst bepaalt. Wanneer een tuin op ons complex vrij komt, wordt u als kandidaat-lid voor onze vereniging – als u inmiddels bovenaan de wachtlijst staat – door ons bestuur opgeroepen en wordt aan u de vrijgekomen tuin aangeboden. Als u de aangeboden tuin koopt, wordt u tegelijkertijd lid van onze tuinvereniging.

Uitgebreide informatie over deze procedure en een inschrijfformulier vindt op de website van de Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen en in het document Centrale Wachtlijst op onze website.

Agenda activiteiten 2022

I.v.m. het coronavirus is er (nog) geen agenda activiteiten 2022.
Hieronder staat de “oude” agenda van 2020.

Dinsdag:       8  januari        Start wandelen elke dinsdag

Vrijdag:      10  januari        Start vrijkaarten elke vrijdag

Zaterdag:    11  januari        Nieuwjaars receptie

Zaterdag:      7 maart           Erwtensoep eten

Zaterdag:    14  maart          Start wekelijks Jeu de Boules

Zaterdag:      4 april             Paas Bingo

Maandag:    27 april            Planten- en rommelmarkt

Zaterdag:      2  mei              Lentefeest

Zaterdag:      9  mei              Groot Jeu de Boules Toernooi

Zaterdag:    30 mei              Viswedstrijd

Zondag:      28  juni             Fietspuzzeltocht en eten

Vrijdag:      17   juli               Fuchsiade

Zaterdag:    18  juli              Fuchsiade

Zondag:      19  juli               Fuchsiade

Zaterdag:      1  augustus    Zomer Bingo

Woensdag:    5 augustus    Picknick Zonnebloem

Zondag:      23  augustus    Boottocht

Zaterdag:    12  september Oogstfeest

Zaterdag:    10  oktober      Mosselen eten

Zaterdag:    12  december  Kerst Bingo

Dinsdag:     15  december   Zonnebloem

Vrijdag:      18  december   Zonnebloem